{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

Delivery Policy

送貨服務安排及條款:
1. 訂單折實後滿HK$300即免運費(市區),如未滿HK$300,將會收取HK$70運費。
    偏遠地區將會收取HK$70運費
2. 香草包平郵(香港郵政)
3. 客戶購物後本公司會跟客人確認貨品是否足夠 及 聯絡客人安排交收, 一般1-3天內聯絡客戶(經電郵, 電話 及/或 通訊軟件- WhatsApp/messenger等)
4. 購物總金額$150以下, 可以安排到本公司取貨
5. 購物滿$150-$299, 可以安排九龍灣地鐵站A出口交收(蓬星期一,二, 三 傍晚6:00-7:00)
6. 購物滿$300或以上(香港, 九龍 及 新界免費送貨 -  村屋, 馬灣, 東涌, 離島除外 - 如需要安排送貨, 可以聯絡我們相諒附加運費安排, 我們會盡力協助)
7. 如需要緊急送貨 或 交收, 有可能需要酌情收取合適附加費.
8. 確保貨品在最佳情況下交給客戶, 惡劣天氣下已經安排的送貨可能會延遲, 我們會盡早跟客戶聯絡.
9. 因應疫情關係, 客戶送貨地址7日內有確診/強制檢測等, 需要安排大廈外交收.
10.送貨員到達前會以電話方式聯絡客戶,以確保有人收貨。如未能聯絡上客戶,送貨員無法前往送貨。因未能聯絡上而需下次補送,將另收取補送附加費$70不設指定送貨日期和時間)
11.到店購物可以付現金(請預約時間)

注意事項:
1. 每項交易只可接受一個送貨位址。

2. 如安排補送附加費$70收貨時請將現金交給送貨員,請預備零錢,不設找續。

3.送貨時間為上午11時至晚上10時。( 目前我們的店長會送貨,如果您需要具體的送貨時間,請與我們聯繫97233033/91227261)。

4. 免費送貨服務只適用於香港境內範圍,並不包括離島區、禁區及邊境地區。
消費滿$300包免費送貨服務
市區:九龍區,港島區和新界區(近鐵路步行距離10-15分鐘)
村屋, 馬灣, 東涌, 離島除外 - 如需要安排送貨, 可以聯絡我們相諒附加運費安排

5. 下列送貨服務將有額外附加收費

甲) 補送貨附加費HK$70(在補送日由司機收取) - 另議送貨日期和時間

i.    如送貨當日客戶改期、無人收貨、聯絡不到客戶或客人未能於指定時間內收貨,需要另外安排送貨,將收取港幣$70元行政費。(在補送日由司機收取)

    ii. 客人所提供的送貨地址資料及聯絡電話, 如有遺漏或錯誤不確而引致未能於指定時間送遞, 本公司將不會承擔任何責任, 如需再安排送貨, 將收取港幣70元行政費。(在補送日由司機收取)

乙) 以下情況需收取樓梯附加費每層HK$25 (司機現場收取)

    在未能使用升降機,或升降機故障而需以樓梯送貨,司機會現場收取樓梯附加費。

     i. 50kg或以下: 每層$25附加費 (以五層為限,七級樓梯或以上,不足一層亦以一層計算)

     ii. 50kg以上: 由司機和客人自行商討樓梯附加費

丙) 如顧客在落單後及送貨前,不論任何原因而取消或更改該訂單產品內容,將被扣起訂單另外安排送貨,將收取港幣$70元行政費 (司機現場收取)

丁) 如送貨地點因任何因素而導致未能使用手推車,本公司有權不提供送貨服務或另議送貨附加費。

7. 如送貨地址為村屋或偏僻地區,顧客需自行步出村口、鄉公所或停車場收取貨物。

8. 本公司不會代客將貨物交給私人貨倉及機場、港鐵站等地點。

9. 當本公司將貨品送抵上述填寫地址及簽收貨物後, 即視作已將貨物送妥, 而無須再負任何責任。

10. 如客戶委託司機將貨品放到送貨地址門口或管理處代收,如貨品有任何損壞、遺失,客戶須負責遺失貨品之風險,本店並不負責。

11. 免費送貨服務不適用於沒有升降機及車輛不能到達之地方。

12. 於送貨指定時間3小時前, 如天文台發出黑色暴雨警告或8號颱風訊號, 送貨服務即暫停, 直至另行通知。若遇上大雨情況下,送貨員以確保貨品安全,送貨時間可能有所延遲。

13. 若客人需要更改送貨日期, 地點, 需於送貨前三個工作天通知本公司


14. 本店會儘量按預設送貨表安排送貨,如因送貨訂單較多或其他因素影響,而未能安排該送貨日,客戶必須接受本店另外安排的送貨日,不可要求退款。


15. 地區只供參考, 本公司可能按當天情況作出適當調動, 如有任何問題, 請先向本公司客戶服務97233033/91227261查詢。


*為保障個人私隱條例, 客人提供的所有資料將絕對保密。

*所有條款如有任何更改或新增,恕不另行通知。
*本店保留行使此服務之最後決定權。